Logo
Header with logo

Vacancies

We support service users to recruit personal assistants - please use the search tool below to see PA vacancies in your area. For these vacancies the service user would be your employer.

The Rowan vacancies section are vacancies we are recruiting for. For these vacancies the Rowan Organsiation would be your employer.

Please enter a town, city or county to search for vacancies in your area:

(Note! When entering a location please make sure you don't leave a space at the end of the name.
If place names have hyphens please include these eg. Burton-on-Trent.)


We currently don't have any Rowan Vacancies in England. Please check back for new vacancies.

We currently have the following vacancies available:-

Date Advertised 22/05/2017
Closing Date 08/06/2017 (12pm)
Location Welsh Office in Bangor
Position Finance/Admin Support Worker - 37 hours
Details

Direct Payment Support Scheme

Gweithiwr Cyflogres/Cymorth Gweinyddol

37 awr

Llawn Amser (37 awr) Graddfa 3-4 Pwynt 14– 21 £16781 - £20138
y flwyddyn  Lleoliad:  Ein Swyddfa Gymreig yn Bangor

Ceisiwn fod yn sefydliad Cyfle Cyfartal  a bydd pob ymgeisydd anabl sy’n bodloni’r gofynion hanfodol ar gyfer y swydd hon yn cael cynnig cyfweliad, a bydd trefniadau’n cael eu gwneud i sicrhau eu bod yn gallu cymryd rhan yn llawn yn y broses recriwtio.

Bydd gennych safod dda o lythrennedd a rhifedd yn ogystal â sgiliau cyfathrebu da, sgiliau gweinyddol/clerigol da ac ymarweddiad ffôn da.  Mae sgiliau  bysellfwrdd a thueddfryd i weithio â rhifedd, yn cynnwys sgiliau TWE, yn hanfodol.  Mae’n rhaid i chi allu gweithio heb oruchwyliaeth agos a dangos blaengaredd.

Byddai’n fanteisiol iawn i chi allu cyfathrebu yn Gymraeg.

I lawr lwytho pecyn cais, ewch i: www.therowan.org

Dyddiad Cau: 08/06/2017
Dyddiad Cyfweld: 15/06/2017
Nid oes angen i asiantaethau ymgeisio.

Payroll/ Finance Admin Support Worker

37 hours

Full Time (37 hours) Scale 3 - 4 SCP 14 - 21 £ 16,781 - £20,138 per annum.
To be based at our Welsh Office in Bangor

We seek to be an Equal Opportunities Organisation and all disabled applicants who satisfy the essential requirements for the post will be offered an interview and arrangements will be made to ensure that they can fully participate in the recruitment process.

You will have good standard of literacy and numeracy in addition to communication, admin/clerical skills and good telephone manner. Keyboard skills and an aptitude for figure work including PAYE skills are essential. You must be able to work without close supervision and show initiative.

The ability to communicate in Welsh is essential for this post.

To download a complete application pack please go to www.therowan.org.

Closing date: 08/06/2017 at 12pm
Interview date: 15/06/2017
Agencies need not apply.

Please download the application form below. When completed please e-mail back to vacancies@therowan.org.

Cover Letter

Job Description (Welsh)

Job Description (English)

Person Specification (Welsh)

Person Specification (English)

Information on the Rowan Organisation

Application Guidelines

Guaranteed Interview Information

Application Form

Equal Opportunities Information

IMPORTANT! Please make sure you enter in the job reference on the application form and also include it in the e-mail title.

Our National PA Register is currently under construction.

facebook logo twitter logo iip 2 tiks credability Skills for care